Jordens dag 2018

Jordens dag 2018

Vi tar med den här planeten till tvättstugan. Jag vill tro att de flesta av oss bryr oss, men jag vet också att för många av oss, så länge vi har det bekvämt och inte blir påverkade, är behovet av att fixa saker i bästa fall en tanke. Jag kanske är cynisk, det kanske bara är jag. Men den takt som förändring görs är helt avskyvärd. Jag tror att om människor verkligen förstod eller begrep hur saker ligger till skulle ingen starta sin bil på morgonen. Det skulle bli ett världsomspännande och kollektivt beslut att förbjuda användningen av fossila bränslen. Samma kollektiv skulle insistera på renare energilösningar och göra sig av med de djupt rotade branscher som fortsätter att sätta vinst före människor. Tyvärr blir mänskligheten lätt distraherad. Vi blir distraherade av våra jobb, nyheterna, underhållning, konsumtionshets, pengar, sociala medier, våra smarta telefoner och krig. På grund av det kan vikten av Jordens dag 2018 inte nog framhävas.

Hur började allting?

Jordens dag som firas 22 april över hela världen grundades ursprungligen i det land som är mest ansvarig för världens sociala och miljömässiga problem i världen, gamla hederliga USA. I 1960-talets Amerika fanns en diskussion om effekterna av föroreningar och det tydliggjordes av Rachel Carsons bästsäljande bok, Tyst vår, en bok som handlade om de skadliga effekterna av bekämpningsmedel. Personen ansvarig för grundandet av Jordens dag var en person som hette Gaylord Nelson, en amerikansk senator från Wisconsin, som genom sitt initiativ att skapa Jordens dag skapade en ny våg av miljöaktivism.

Från sin barndom växte Jordens dag rejält. Den första Jordens dag som firades 1970, då i huvudsak av studenter på universitet och högskolor, drog lite över 1 miljon människor totalt. 20-årsdagen 1990 drog över 200 miljoner och hade vid det laget deltagare från 141 länder. Idag firas Jordens dag i 192 länder, uppmärksammas av över 17 000 miljögrupper och stora städer står  värd för evenemanget. Arrangerande städer inkluderar New York, London och Madrid.

Vad strävar Jordens dag efter att uppnå?

Jordens dag hålls för att skapa stöd och medvetenhet kring skyddet för miljön, och varje firande har dragit en större publik  och med det, ett större antal frågor att tackla. Viktiga intresseområden inkluderar föroreningen av havet, nedskräpningen som orsakas av soptippar, bevarandet av jordens ekosystem, klimatförändringar, överbefolkning, kärnkraftsfrågor, ozonlager, jordförstöring, korrosion med mera.

6 Milstolpar

Jag hyser inga illusioner. Jag är optimistisk när det gäller tanken att vi kan rädda planeten, men jag köper det inte helhjärtat. Det är för mycket som är fel i världen och det är för mycket desinformation därute. Med bitar av information om snabba lösningar tillgängliga på nätet är det lätt att fastna med fel information eller bara halva sanningen. Det föder ett socialt klimat av förvirring och bristande intresse – vilka båda leder till samma resultat – ingenting blir gjort. Kan vi vrida tillbaka klockan? Högst osannolikt. För att citera Ben Affleck som Bruce Wayne i Justice Leage-filmen från 2017: ”Vi har en tendens att tro att domedagsklockan har en snoozefunktion”. Larvigt källmaterial, men helt sant. Den här filmen kanske inte drog in de stora pengar höjdarna på filmstudion hade hoppats på, men den var tillräckligt populär för att få ett onlinecasinospel utvecklat om sig. Men nog med jämmer och elände och skamlöst reklam, låt oss fokusera på det positiva, på vad som görs och på vad som kan rädda oss.

 1. Ratificeringen av klimatförändringarna: I oktober 2016 ratificerade 55 länder, ansvariga för 55% av världens utsläpp av växthusgaser, Parisavtalet om klimatförändringar. 4 november samma år trädde det i kraft. Målet för avtalet är att få den globala temperaturökningen tillbaka till det den var före industrialismens dagar, en monumental uppgift, speciellt när man beaktar att det inte finns någon riktig baslinje eller något sätt att avgöra den faktiska förindustriella nivån. Vetenskapliga spekulationer har lett fram till att detta är mellan åren 1720 och 1800. 
 1. Mindre beroende av kol: Storbritannien kan skryta med det faktum att de har gjort sin användning av elektricitet till den renaste på 60 år. Kol minskat rejält och ersatts av förnyelsebar energi. Men låt oss tala om det som verkligen är imponerande, nämligen Costa Rica. De använder inte kol överhuvudtaget. Landet kan skryta med en 100% grön policy! De sätter inte alla sina pengar på samma häst heller. Vind, geotermiska källor, sol och en stadig hydroelektrisk infrastruktur fyller Costa Ricas energibehov helt och hållet. På andra plats har vi Kanada, Frankrike, Skottland, Sverige och Finland.
 1. Elbilar är på riktigt: De är inte bara på riktigt, det börjar ta fart och röner genuint och bestående intresse. Alla stora biltillverkare har producerat riktiga, helt elektriska bilar och sådana som kan tävla med högpresterande fossilbränsledrivna fordon också. Även om vi är en bit ifrån att bli Henry Fordade finns det flera skäl att tro att det händer; nämligen det faktum att elektriska bränslekostnader kan minska genom ökad användning av grön energi, vilket kommer att gynna köparens marknad och på så sätt få till stånd en mer prisvärd och mer tillgänglig elbilsprodukt.
 1. Vindkraft kan blåsa bort konkurrenterna: Vindkraft tar fart mer och mer runt om i världen, och ledande räknat i Megawatt är Kina. Det är logiskt att världens största land har världens största vinddrivna kapacitet, speciellt med tanke på att det mesta av världens tillverkning sker i Kina! USA kommer på andra plats och därefter Tyskland. Indien innehar 5:e platsen och på 10:e plats kommer Brasilien. Ökenområden, områden med lite vind och vidsträckta kustregioner används alla för sin förmåga att fungera som bra platser att placera vindkraftsparker.
 1. Lava! Norge: Vetenskapsmän tror nu att geotermisk energi kan utvinnas på platser som är kända för sin vulkaniska aktivitet. Norge, ett land vars existens har byggts på ryggen av 130 vulkaner, leder vägen inom utnyttjande av kraften i dessa vulkaner. Faktum är att mer än 25% av Norges energibehov tillgodoses nu genom att utvinna vatten nära kokpunkten. Genom att gå in i magmafyllda utrymmen har vetenskapsmän lyckats använda värmen för att generera 450-gradig ånga, som i sin tur konverterats till geotermisk energi. Geotermiska anläggningar har byggts för att utnyttja områden där magma flyter inom räckhåll – det är upp till 5 km under ytan!
 1. Leda världen: Det finns inget som säger så mycket som att föregå med gott exempel och om vi ska gå mer och mer mot förnyelsebar energi behöver vi ledare, innovatörer och ledstjärnor för hopp och inspiration – länder som kan gå i spetsen för rörelsen. Just nu är länderna som sätter trenderna och återetablerar normerna Sverige, Costa Rica, Nicaragua och Skottland, som 2015 erbjöd alla hushåll el från vindkraft.

Mål för Jordens dag 2018

Det huvudsakliga målet för Jordens dag 2018 är att stoppa föroreningarna från plast, ett ambitiöst, men helt nödvändigt miljöbehov. Just nu, när du läser den här artikeln, finns det 5,25 biljoner bitar av plast i havet. 269 000 ton av denna oceanplast flyter på ytan, medan det antas att man kan hitta 4 miljarder mikrofiberplast per kvadratmeter vatten. Det spekuleras att mängden plast i havet kan komma att överstiga mängden marint liv år 2050, ett vetenskapligt antagande som är väldigt trovärdigt om man räknar med det faktum att varje minut dumpas motsvarande ett lastbilsflak plastavfall i havet.

Jordens dag 2018 vill skapa medvetenhet, öppna upp för diskussioner och tända tillräckligt många eldar för att se till att vi inte bara undviker den hemska förutsägelsen för 2050, utan att vi påbörjar förändringar som kan leda till en varaktig förändring. Planen är att fokusera på mänskliga attityder och beteenden kring plast, och det kommer att införas på följande sätt:

 • Antagandet av en global struktur för reglering av plastförorening
 • Utbildning av världens befolkning och att få den befolkningen att utöva påtryckningar på regeringar och näringsliv för att begränsa och väsentligt minska plastföroreningar
 • Inspirera människor att göra egna förändringar genom att återanvända plast, undvika plast, minska användandet av plast och återvinna plast
 • Arbeta med pedagoger, högskolor och studenter för att få ett slut på användandet av plast
 • Arbeta med olika organisationer för att etablera Jordens dag 2018 som en formidabel grund till att bilda partnerskap för att sätta stopp för plastföroreningar
 • Meddela den globala allmänheten om de framsteg som görs av städer och lokala makthavare som tacklar plastföroreningar
 • Göra journalistiska resurser tillgängliga så att nyheter om problem och lösningar kan spridas

Jordens dag 2018 kommer att användas för att etablera de mål som nämns ovan och också växla upp för den 50:e årsdagen som kommer att firas 2020. Vi kan hoppas på framgång men vi måste också agera om vi ska vara en del av lösningen och inte en del av det pågående problemet.

Källor:

https://www.earthday.org/
https://www.earthday.org/campaigns/plastics-campaign/
https://theconversation.com/six-articles-to-make-you-optimistic-about-the-planets-future-this-earth-day-76534